A transzperszonális pszichológia története 1969-ben az első hasonló című folyóirat megjelenésével kezdődött az Egyesült Államokban. Ezt készítette elő a humanisztikus pszichológusok munkásságának tovább fejlődése az önmegvalósítás és a transzcendencia vizsgálatával. Hasonlóképpen hozzájárult az irányzat kialakulásához azoknak a kultúrközi vizsgálatoknak az eredménye, melyek az ötvenes-hatvanas években Amerikában megjelenő keleti mesterek inspirációjára jöttek létre. Kalifornia volt mindezeknek a legintenzívebb gyűjtőhelye, és itt létesítették az Esalen Intézetet is még a hatvanas években, mely az indián sámán hagyományok újbóli felelevenítését, értékeinek megismerését tűzte ki célul. A hetvenes évek óta három nagy kutatóintézet és egyetem létesült Amerikában, melyek a transzperszonális pszichológia legmagasabb szintű kutatásával és oktatásával foglalkoznak. Emellett számtalan könyv, publikáció és két nagy folyóirat is megjelenik.

Az Európában az évszázadok során folyamatosan jelen lévő titkos hagyományok egyre inkább hozzáférhetővé váltak a világháború után. Az ősi bölcsességek kutatása elindult részben a mélylélektani iskolák, részben új tudományágak megjelenésének hatására. Az európai transzperszonális pszichológiában nagyobb hangsúlyt kap a jungi komplex analitikus pszichológia, Roberto Assaggioli pszichoszintézise és a Gestalt pszichológia Fritz Perls által képviselt ága. Így alakult ki gyakorlatilag a szemünk láttára az az új pszichológiai irányzat, amely Magyarországon az 1980-as évek második felében bukkant fel.

Beata Bishop a londoni Centre for Transpersonal Psychology munkatársaként az ottani akkreditált pszichoterápiás kiképzés törzsanyagának egy részét hazánkba hozta. 1990 óta rendszeresen tanít és vezet műhelyeket Magyarországon.

Fiatal pszichológus kollégáink nagy érdeklődéssel tanulmányozzák Ken Wilber munkásságát, akinek elméleti pszichológiai és filozófiai munkái közül több itthon is megjelent könyv alakban.

Nem felejtkezhetünk el egy fontos és önálló eszköz bemutatásáról sem: ez a skóciai Findhorn spirituális közössége által megalkotott és magyarul 1998-ban megjelentetett Transzformáció társasjáték. 1994-ben alakult meg a Magyar Transzperszonális Egyesület, melynek tagjai közt nem csak szakemberek vannak, és célja a transzperszonális szemlélet hazai megismertetése.