A hozzánk forduló személyek gyakran kérdezik, mit takar ez a fogalom. Itthon sokféle nézet kering erről az irányzatról. Nem alakult még ki sem az egységes kép a személyiségről, sem egységes módszertani megközelítés. Ennek hiányában mi magunk is keressük az új utakat. Ezért néhány gondolatot közreadunk saját töprengéseinkből.

A „transzperszonális” kifejezés néhány szórványos korábbi előfordulás után a hatvanas évek végén vált gyakorivá, szó szerinti jelentése: „túl a személyes (mindennapi) oldalunkon”. Elsősorban azt az érzésünket segít megfogalmazhatóvá és vizsgálhatóvá tenni, hogy az élet és az emberi tudat több, hatalmasabb, mint amit a szemünkkel láthatunk, és a kezünkkel megfoghatunk. A transzperszonális szemléletű életfilozófia vagy szakmai munka következetesen keresi és realizálja a magasabb rendű humán értékeket a mindennapok valóságában. Kulcsfogalma a tudatosság és a növekedés, mind a fizikai, gyakorlati síkon, mind a kapcsolatok, érzelmek területén, mind pedig a spirituális, transzcendens élményekben.

Az alábbiakban hosszabb cikkeket olvashatunk először a transzperszonális pszichológiáról, amely a humanisztikus szemléletű (személyközpontú) kutató pszichológusok munkásságában jelent meg először. Ezután bemutatjuk azokat a fontos témákat, amelyek a mai modern társadalomban kulcsjelentőségűvé váltak:

  • a perinatális pszichológia, amely a fogantatástól számított első év pszichológiáját írja le
  • az ökopszichológia, amely az egyén integrálódását segíti a természetbe
  • a közösség, amely több, egészlegesebb mint a csapat vagy a csoport