300 órás kiképző csoport minimum 5 év gyakorlattal rendelkező pszichológusoknak és pszichoterapeutáknak. Személyes egyeztetés alapján minimum két éves tanácsadói alapképzést is elfogadunk.

A képzés alapját az önismereti munka képezi, ehhez integráljuk a módszertani képzést. Kiegészíti mindezt a tanszperszonális szakirodalom alapján elméleti bokk.

A képzés célja,hogy a résztvevők felkészüljenek arra, hogy segítő munkájukban alkalmazni tudják a transzperszonális szemléletű gyakorlati és elméleti tudást. Váljanak önreflektívvé munkájukat illetően: ismerjék határaikat és képesek legyenek önfejlesztésre. Mindennek alapját képezi az a hitelesség, ahogyan az elsajátított értékeket saját életükben is hordozzák, megvalósítják.

A transzperszonális szemlélet lényegi részét képezi a közösséghez tartozás, mint erőforrás. A résztvevők keressék és maguk is építsék a közösségeket, melyekhez tartoznak, tudatosan támaszkodjanak a kialakult közösség erőforrásaira. A kiképzés egyúttal hosszútávú együttműködésre is motivál ill. képessé tesz. A képzés egyik célja a csoport hosszú távú működését is megalapzni, hogy a Yalom által ajánlott támogató közösséggé válhasson.

A transzperszonális pszichológia 1969-ben vált önálló irányzattá függetlenedve a humanisztikus pszichológiából, az USA-ban a 4. erő megjelöléssel. Máig sem egységes tudásanyag, hanem elméleti kutatók, és gyakorló terapeuták szerteágazó tapasztalataiból és sajátos értelmezéséből származik. Magyarországon a mi értelmezésünkben egy integrált tudásbázis, amelynek személyiséglélektani alapját C. G. Jung komplex analitikus pszichológiája képezi. A terápiás kommunikációban elsősorban a humanisztikus pszichológia elveit követjük. Az egyes terápiás intervenciókat pedig ebbe ágyazva sokféle módszertani elemből építjük fel. A modern neurobiológia, az ökológia és a kognitív pszichológia elméleti természettudományos hátteret nyújt a mélyebb összefüggések feltárásához. A transzperszonális szemlélet tág emberképe folyamatosan gazdagodik más kultúrák világfelfogásával és gyakorlati tudásával. Tehát bennfoglalóan meghaladjuk a módosult tudatállapotokra vonatkozó transzperszonális pszichológia szűkebb értelmezését.

A képzés nem akkreditált, így a pszichoterapeuta ill. a pszichoterápia megnevezést egyelőre nem használjuk. A megszerzett tudás az alapképzettség körén belül lesz használható.