A csoportmunka lehetőséget ad arra, hogy társas helyzetben éljük át és dolgozzuk fel az élményeket. Ebben az interperszonális térben másképp zajlanak a lelki folyamatok, mint a kétszemélyes helyzetben.

Az egyik fontos különbség, hogy átélhetjük azt a mindennapi életben számtalanszor megjelenő helyzetet, amikor megoszlik a ránk irányuló figyelem, nem tudjuk szükségleteinket korlátlanul érvényesíteni. Gyakori érzelmi mintázat ilyenkor, hogy teljesen visszahúzódunk és visszafojtjuk érzéseinket, esetleg le is értékeljük önmagunkat. Egy másik mintázatot követve indulatosan vagy játszmázva harcolni kezdünk vélt vagy valós jogainkért. A csoport „mintha” helyzetében ezeket a mintázatokat lehetőségünk van felismerni és biztonságos környezetben korrigálni.

A csoport másik nagy lehetősége az együttességben és komplexitásban rejlik. Gazdagabb és kreatívabb, gyakran teljesen új folyamatok jelenhetnek meg a csoporttagok sokszínű egymáshoz kapcsolódása révén, könnyebben alakul ki az együttérző figyelem légköre. Így mód van arra, hogy az emberi kapcsolatok új formáit alakítsuk ki, megtanuljuk határaink egészséges megerősítését és feloldását a helyzetnek megfelelően.

Az itt felsorolt csoportok egy hétvége alatt lezajlanak, de az az érzelmi, lelki folyamat, amelyet elindítottak, hosszabb időn keresztül, akár éveken át zajlik. Ennek kísérése az egyén személyes feladata: ezt nevezhetjük öngondoskodásnak. Ugyanakkor az egyéni üléseken sokat segíthet egy kísérő, szakembereink közül . Más csoportjaink heti rendszerességgel működnek.

Csoportjaink legnagyobb része saját élmények átélésén és feldolgozásán alapszik. Ehhez a következő módszereket használjuk: relaxáció, vezetett imagináció, rajzolás, encounter-, mozgás-, testmunka- és Gestalt-gyakorlatok. Az átélt élményeket részben a csoportban, részben egyénileg segítünk feldolgozni a megosztás, érzelmi lereagálás, szimbólumfejtés, álomelemzés, meditáció eszközeivel.

Mindig abból indulunk ki, ami itt és most van, és oda jutunk el, hogyan tudjuk reálissá alakított terveinket megvalósítani. Az egyes csoportok modulokká rendezve egyéni utunk igényei szerint segítenek elvezetni a testi-lelki kibontakozáshoz, egészséghez. A cél „csak” annyi, hogy egy békésebb, derűsebb, kreatívabb, energiával teltebb állapotba jussunk, miközben a környezetünkkel is harmonikusabb és élőbb lesz a kapcsolatunk.

A gyakorlatban önismereti csoportról szoktunk beszélni. Ez azt jelenti, hogy a csoportban szerzett tapasztalatok alapján változik az önmagunkról alkotott képünk, és változnak azok az érzelmi mintázatok, amelyek ennek mögöttes rétegeiben húzódnak meg. Mind a tudatos, mind a tudattalan szférában belső átalakulások zajlanak, és ennek eredményeképp viselkedésünk érettebbé válik, miközben hangulatunk is oldódik.

Pszichoterápiás csoportról akkor beszélünk, ha a csoport egyik célja, hogy a résztvevők eljuthassanak traumáik felismeréséhez, és megkezdődhessen a régi sebesülések gyógyulása is.

TPW

Transzperszonális személyiségfejlesztő tréningsorozat (TPW)

Ajánljuk ezt a csoportokat szinte mindenkinek, aki érdeklődik az önismereti munka iránt. Bármely életszakaszban, szinte bármilyen problémával vagy érdeklődéssel érdemes részt venni rajta. Alap tanfolyam abban az értelemben, hogy életünk gyökereit segít feltárni.

A csoportokat Beata Bishop és munkatársai dolgozták ki Londonban az ottani transzperszonális pszichoterápiás kiképzés számára. Könyv változatát magyarul „Gyógyító utazás” címmel adta ki az Ursus Libris kiadó.

A programról tájékozódhatnak az Egészségforrás Alapítvány (EFA) honlapján:

http://www.egeszsegforrasalapitvany.hu/

Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 37. III. em. 1.

Ügyelet: hétfő – csütörtök 10.00-16.00-ig

Telefon: 217-1360

Figyelem, ezt a programot az Egészségforrás Alapítvány szervezi, kérjük, ott jelentkezzen.

Ősök csarnoka

Az öröklött családi múlt gyógyítása, önismereti sajátélményű csoport

Időpont: egyeztetés alatt

A régi kastélyokban hosszú csarnokokban őrizték az ősök képeit a falakon. Mai modern világunkban is tárgyaink között fel-felbukkannak családi örökségünk emlékei. A hétvégén belső világunkban fedezzük fel, mit is jelent számunkra családunk gyakran távolinak tűnő lelki öröksége. A megelevenedő családfa is segít abban, hogy energiaforrásainkat jobban tudjuk használni.

A fa gyökere a tápanyagokat, vizet közvetít a lombkorona számára. Ha valami miatt nem működik, ha a fa gyökereit elvágják, fokozatosan kiszárad, életképtelenné válik. A mi gyökereink a múltunk, saját személyes életünk megtörtént eseményei. Ezen túl mélyen be vagyunk gyökerezve családunk, nemzetünk történelmébe. Ezer szállal kötődünk szüleinkhez, nagyszüleinkhez, és az egész emberiség nagy családjának is része vagyunk.

Ezen a hétvégén felfedezhetjük, mit is jelent számunkra családunk gyakran távolinak tűnő lelki öröksége. A gyakorlatok során felismerhetjük mélyebb szinten családtagjaink jelentőségét, azt, hogy milyen hatást gyakorolnak az életünkre. A műhelymunka megelevenítheti azokat a kapcsolatokat, melyek jelentéktelennek tűntek, azokat, melyek tele vannak fájdalommal, nehezteléssel, pedig segít megérteni és megtisztítani. Megtanuljuk tisztelni és elfogadni azokat, akik hatottak ránk, miközben esetleg tetteik egy részével, viselkedésük bizonyos vonásaival nem értünk egyet.

A múltban történtek is hatnak életünkre, hiszen szüleink közvetítésével a meg nem oldott problémák viselkedéses mintázatokban ránk hagyományozódtak. Ezeket szinte változatlanul adjuk tovább, hacsak mi magunk meg nem oldjuk őket. Vajon hogyan neveljük gyermekeinket, unokáinkat, milyen örökséget hagyunk rájuk?

A csoportban tematikus beszélgetések és vezetett imaginációs gyakorlatok segítségével dolgozunk, nem használjuk a Hellinger-féle családállítás módszerét. Családtagok és barátok együtt is részt vehetnek. A csoport létszáma 8-14 fő.

Gyakorlati tudnivalók:

Időpont: a csoport egy hétvégén zajlik, pénteken 19-22 óráig és szombaton 9-18 óráig

A csoportot ajánljuk azoknak, akik már hosszabb ideje foglalkoznak személyes életük összefüggéseivel, és szeretnék integrálni sokféle belső tapasztalásukat. Azoknak, akik még csak most kezdik az ismerkedést életútjuk mélyebb eseményeivel, útmutatóként szolgálhat akár hosszabb időre is az eligazodáshoz.

A csoportot Tamás Dorka transzperszonális terapeuta és Gombai Balázs pszichológus vezetik.

Részvételi díj: 39.000 Ft
Helyszín: Perinatus Alapítvány, Budapest II. ker. Szilágyi Erzsébet fasor 35. 1. em. kapucsengő: 8.

Hozzunk magunkkal:
– Néhány régi családi fotót, nagyszüleink, dédszüleinkről is,
– Családfánkat lerajzolva,
– Füzetet, írószert,
– Könnyű ennivalót (esetleg ebédet is)

Jelentkezés: Tamás Dorkánál:

tamasdorka@tamasdorka.hu  +36304745592

A szív gyógyítása

Önismereti transzperszonális sajátélményű bentlakásos csoport

Időpont: 2024. augusztus 17-20.
Előjegyzésben lehet jelentkezni: kheiron@kheiron.org (telefonszám megadásával).
Helyszín: Domaszék, Piroska Panzió.

Az önismeret útján haladva eljutunk mélyebb rétegeinkhez is. Sokaknak ebben az időszakban már nem okoz gondot a mindennapokhoz való alkalmazkodás, örömteliek napjaik. Elfogadták, hogy a belső folyamatokkal való törődés lényegi részét képezi életünknek. Jelen van annyi erő, amennyire szükségük van terveik, vágyaik megvalósításához. Ebben a szakaszban rábukkanhatunk azonban arra a hiányra, mely a szív mélyén él. Talán nehéz ezt megfogalmazni, felismerni, hogy van egy űr, melyet hiába próbálunk valami mással betölteni: munkával, nyüzsgéssel, szex-szel, vagy akár fontos kapcsolatokkal. Saját magunk tudunk csak erre a hiányra rábukkanni, mely mögött sokszor fájdalommal találkozunk. Lehet, hogy csak halvány sejtelem él bennünk erről, máskor dörömbölő félelem, szorongás. A lényeg: semmi, ami kívül van, igazán nem tudja betölteni.

A szív gyógyítása azt jelenti ebben a csoportmunkában, hogy őszintén szembenézünk magunkkal, és elindulunk, hogy nyomára bukkanjunk szívünk érzéseinek. Gyakran találkozunk a csoportban sajátunkhoz hasonló érzésekkel, és így a folyamatok felerősödnek, tanuljuk a valódi együttérzést. Egymást kísérjük és segítjük a csoportfolyamatban, miközben tiszteljük és toleráljuk a másságot. Az érzelmi munka során felfedezzük azokat a mélyen elrejtett viszonyulásainkat a világhoz, melynek megalapozása a beszéd előtti korba nyúlik vissza. Ha szükség van a sebek gyógyítására, azt is meg kell tennünk. Ebben a csoportban természetesen nem tud minden megtörténni, de fontos folyamatokat lehet elindítani. Ezt az érzelmi feldolgozó folyamatot később az elsajátított önsegítő módszerekkel tovább folytathatjuk.
A csoportban használjuk az imagináció, a rajzolás, és a mozgás önkifejezési lehetőségeit, hogy azt, ami a szemnek láthatatlan, meg tudjuk találni, és fokozatosan, lépésről lépésre kifejezni és feltárni. A csoport azoknak szól, akik már dolgoztak különböző formában érzésvilágukkal, hosszabb ideje érdeklődnek az önismeret iránt, ismerik az alapvető eszközöket. Az új jelentkezőkkel a csoport vezetője előzetesen beszélget. A jelentkezőknek részletes tematikát és tudnivalókat küldünk.

Gyakorlati információ

Időpont: 2024. augusztus 17-20. (előző esti beérkezéssel), első napon 9 órától, utolsó napon 15 óráig.
Helyszín: Domaszék, Piroska Panzió (Szeged körzetében)
http://www.eletmod-vendeghaz.hu/
Szervezünk majd telekocsit, a hely megközelítésének módjáról a résztvevőket külön értesítjük.
A csoport vezetője: Orosz Katalin, klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, két asszisztensével.
A csoport létszáma 12-20 fő.

Díjak:

 • Csoport részvételi díja: 78.000 Ft
 • Ellátással kapcsolatos költségek: szállás és étkezés 80.000 Ft – a pontos összeg egyeztetés alatt (vegetáriánus ellátást biztosítunk)

Esetleges lemondások kezelése:

A csoport megkezdése előtt több mint egy héttel történő lemondás esetén az addig befizetett részvételi díjból/előlegből 5.000 Ft kezelési költség levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk. Egy héten belüli lemondás esetén az előleget nem áll módunkban visszatéríteni.

Bővebb információk, jelentkezés a Kheiron Központ elérhetőségein: kheiron@kheiron.org (telefonszám megírásával).

Bentlakásos „születni-újjászületni” csoport

Önismereti sajátélményű csoport. A csoportot Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta dolgozta ki, a csoport vezetői az Orosz Katalin által vezetett Születés Kísérleti Műhely (SZKM) tagjai.

Időpont: 2024. augusztus 8-11. között (előző esti beérkezéssel)
Előjegyzésben lehet jelentkezni: kheiron@kheiron.org (telefonszám megadásával).
Helyszín: Domaszék Piroska Vendégház

A hétvégi csoporton megismerkedünk a születés alapvető tényeivel, amilyen szemszögből a pici baba tapasztalja azokat. Majd imaginációs és test-munka gyakorlatok segítségével közelítünk saját szubjektív élményeinkhez. Nem alkalmazunk hipnózist vagy más szuggesztív módszert, hogy mindenki saját belső állapotának megfelelő módon tudjon felidézni és megérteni annyi emléket, amennyinek feldolgozására készen áll. A csoport harmadik fontos része az átélt élmények feldolgozása, hiszen e nélkül nem is beszélhetünk önismeretről. Ennek fontos eszközei az élmények leírása és lerajzolása, valamint a megosztás.

Néhány előzetes gondolat a csoporthoz:
A születés életünk első nagy problémája, melyet meg kell oldanunk. A magzati lét már nem folytatható, nagyobb térre, más feltételekre van szükségünk, hogy tovább fejlődhessünk. Így életünk első nagy változása egyúttal a születés, mely minden későbbi probléma megoldás alapmintázatává is válik. Azt tanuljuk meg, hogyan kell megváltozni, illetve hogyan lehet egy problémát megoldani. Életünk menetében azután számtalan esemény adódik, amikor ez a minta pereg le, ismétlődik a folyamat.

Ezért van nagy jelentősége a születési trauma célirányos korrekciójának. Éppen a változásra való nyitottságot segít kialakítani, felismerni az élet alapjait, mely ott szunnyad az értelem határai mögött, és csak szellemi belátással, valamint hatékony eszközökkel tárható fel. Amikor valaki átmegy ezen a csodálatos folyamaton, visszatér születéséhez, felismeri és elkezdi feldolgozni a hatását, valósággal újjászületik.

A születés az élet alapvető kötődésének, az anya, az apa és az újszülött kisbaba egymás iránti elkötelezett szeretetének a megalapozása. Ebben kiemelkedő szerepe van a születés alatt az együttműködésnek és a születés után közösen megélt intim hangulatú óráknak.

A születés az édesanya és az édesapa számára is rendkívüli történés. Akik ezt közvetlenül átélik, azoknak így vagy úgy fontos emlékké válik. A szülés prevenciójához ezért az egyik fontos lehetőség a szülők saját születési élményének feldolgozása. Így az anya és az apa érzelmileg kevésbé van lekötve saját születésének érzelmi maradványaival. Figyelmüket, érzelmi odafordulásukat sokkal nagyobb mértékben tudják gyermekük szükségleteire irányítani, és ezáltal csökkentik születési traumáját.

A csoport előtt egy első beszélgetést folytatunk az új jelentkezőkkel. A csoport után még hosszabb ideig, hónapokig, akár évekig zajlik az „emésztés”. Ennek során újabb emlékek bukkanhatnak fel, és megtörténhet, hogy mindez érzelmileg igénybe vesz minket. Ez természetes következmény, melyről tudomást kell vennünk, időt kell ráfordítanunk. A tréninget követően egy hónappal csoportmegbeszélést tartunk a tréningen átélt élmények utógondozása céljából.
A részvétel olyanok számára javasolt, akik vállalják, hogy a csoport után még fél évig konzultatív vagy terápiás kapcsolatban maradnak a Kheiron Központ munkatársaival.

Gyakorlati tudnivalók

Kezdés: beérkezés szerda este, kezdés csütörtökön 9 órakor, befejezés vasárnap kb. 15 órakor.
Az utótalálkozó helyszínét és időpontját a csoport végén közösen egyeztetjük.

Résztvevők: A csoport létszáma 10-16 fő.

Csoportvezetők: egyeztetés alatt

Díjak:

 • Ellátás: szállás és étkezés összege 80.000 Ft körül – a pontos összeg egyeztetés alatt (vegetáriánus étkezést biztosítunk).
 • A csoport részvételi díja: 105.000.- Ft, ami tartalmazza az első interjú díját is. A jelentkezést az első interjút követően 20.000.- Ft előleg befizetésével fogadjuk el.

Esetleges lemondások kezelése:

A csoport megkezdése előtt több mint egy héttel történő lemondás esetén az addig befizetett részvételi díjból/előlegből 5.000 Ft kezelési költség levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk. Egy héten belüli lemondás esetén az előleget nem áll módunkban visszatéríteni.

Helyszín: Domaszék, Piroska Panzió (Szeged körzetében)
http://www.eletmod-vendeghaz.hu/

A panzió 2-4 ágyas szobákkal rendelkezik, minden szobához tartozik fürdőszoba is. Úszómedence és tűzrakóhely is van az ápolt szép kertben. Tágas tereivel, szívélyes vendéglátókkal évek óta bevált helye csoportjainknak.

Megközelítés:
Az M5 autópályáról Budapest felől érkezve a Szeged Nyugat kijárónál Baja felé hajtunk le az 55 úton. Innen kb 50 m után Rúzsa táblánál Rúzsa irányába, jobbra fordulunk. Ezen az úton haladunk a tanyavilágban 5.5 km-t, a Piroska Vendégház táblát figyeljük a jobb oldalon. Ott erősen jobbra fordulunk, és a homokos jól járható földúton haladunk a Vendégházig. A parkoló a bal oldalon lesz, ott is tábla jelöli.

Étkezés:
Az étkezés vegetáriánus lesz, napi 3 főétkezés, plusz gyümölcs, sütemény.
Kávét külön kell fizetni, ez adagonként 300.- Ft.

Telekocsi:
A telekocsi azt jelenti, hogy az útiköltséget a sofőr szétosztja saját számítása alapján.
Amennyiben van 1-1 felesleges hely az autóban, kérlek jelezzétek a Kheiron Központ elérhetőségén.
Akik keresnek helyet autóban, szintén jelezzék, honnan indulnak. Egymás elérhetőségét megadjuk, így közvetlenül tudjátok majd egyeztetni egymással a részleteket.

Mobil használat:
A csoport ideje alatt nem javasolt sem a mobil, sem az internet használat. Ezt megkönnyíti az, hogy gyakorlatilag alig van térerő. Szervezzétek meg úgy távolléteteket, hogy ez ne okozzon problémát.

Életmód:
Javasoljuk, hogy a csoportot követő héten minél kevesebb plusz elfoglaltságod legyen, semmi komoly munkát ne végezz. Ha teheted, vegyél ki egy-két nap szabadságot. Az egész hétvégén kerüld a szeszesital vagy kábító anyagok fogyasztását, a nehéz ételeket és az éjszakázást. Fogyassz viszont több folyadékot.

Hozzunk magunkkal:

 • puha, könnyű ruhát, melyben könnyen mozgunk
 • füzetet, írószert
 • fa van kedvenc takarónk vagy kispárnánk
 • elemlámpát, az éjszakai sétához

Jelentkezés:
Kheiron Pszichológiai Tanácsadó és Oktató Központ
1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt. 3. 13. kapucsengő
Tel: (30) 552-9905
kheiron@kheiron.org

Hallgatni-meghallgatni – a magánéletben is

35 órás önismereti csoport

Időpont: 2024. augusztus 1-4. (előző esti beérkezéssel)

Helyszín: Domaszék Piroska Panzió http://www.eletmod-vendeghaz.hu/

Ebben a csoportban gyakoroljuk a kérdezést, a megfigyelést, az optimális támogatást, a visszajelzéseket, az explorációt. Tanulunk figyelni a szavakra, a tartalomra, és arra, ami a szavak mögött fejeződik ki a metakommunikációban. Tanulunk mindeközben figyelni önmagunkra, használni saját verbális és metakommunikatív eszközeinket, hogy megfelelően vehessünk részt a segítő beszélgetésben.

Ennek a csoportnak a címe majdnem azonos egy segítő foglalkozásúaknak szóló képzésünk címével. Azt tapasztaltuk a képzések során, hogy a hallgatók rendszeresen beszámoltak arról, hogy a tréning alatt javult a kommunikációjuk a saját családtagjaikkal is. Így most felajánljuk azoknak, akik szeretnék fejleszteni kommunikációs készségeiket a családban, baráti körben vagy akár a munkahelyen, hogy vegyenek részt ezen a most kidolgozott csoporton. Azért, hogy érthetőbbé váljon, leírunk néhány gondolatot arról, hogy milyen élethelyzetekben lehet jól használni az itt megszerzett tapasztalatokat.

Miért érdemes megtanulni hallgatni a mindennapokban?

 • Hogy amikor új helyzetbe kerülünk, legyen időnk kapcsolódni önmagunkhoz és a jelenlevőkhöz.
 • Hogy ki tudjuk mutatni az érdeklődésünket mások iránt.
 • Hogy legyen időnk végiggondolni mindazt, amit hallunk.
 • Hogy tudjuk szabályozni mennyire vagyunk aktívak a beszélgetésben.
 • Megfelelő arányban tudjuk képviselni önmagunkat.

Miért érdemes meghallgatni másokat?

 • Hogy teret adjunk a beszélgetés érzelmi elmélyülésének.
 • Hogy képesek legyünk úgy jelen lenni mások számára, hogy a másik érezze a figyelmünket, az érdeklődésünket és hogy értjük azt, amit hallunk tőle.
 • Hogy legyen idő egy helyzet elegendően részletes kifejtéséhez, megértéséhez.
 • Hogy ne csak a saját véleményünket próbáljuk képviselni, hanem adjunk teret másoknak is.

Melyek azok a készségek, amelyeknek a fejlődésére számíthatunk?

 • Nagyobb eséllyel felismerjük saját érzelmeinket és megfelelő módon tudjuk ezt kimutatni, megfogalmazni.
 • Ügyesebben tudunk határokat húzni azokban a helyzetekben, ahol korábban túláradóak voltunk vagy éppen elsodort mások akarata.
 • Megtanulunk saját középpontunkban lenni megterhelő érzelmi helyzetekben is.
 • Vitás helyzetekben törekszünk a békés megoldásokra (win-win).
 • Gyermekeinkkel tudatosabb és oldottabb helyzeteket tudunk kialakítani (és persze társunkkal, szüleinkkel és testvéreinkkel is).
 • Elkezdjük gyakorolni azt, hogy saját szükségleteinket jobban felismerjük és teret tudjunk adni nekik.

Ezen a csoporton sok-sok helyzetgyakorlattal és a segítő beszélgetés alapelemeivel, értő kommunikáció használatával és egy kis elmélettel tudjuk megközelíteni mindezt. A csoport munkája kifejezetten gyakorlatias lesz.

Gyakorlati tudnivalók:

A csoportot Orosz Katalin klinikai szakpszichológus vezeti egy asszisztensével.
A csoport létszáma max. 20 fő.

A részvétel alsó korhatára 26 év. Családtagok együttes részvételét abban az esetben fogadjuk el, amennyiben az együttműködés jó, nincs aktuálisan komolyabb konfliktus. Ez a csoport nem alkalmas arra, hogy a családterápiát pótolja.

Csoport részvételi díja: 78.000 Ft (a jelentkezés visszaigazolása után 30 ezer Ft előleg befizetése esetén válik véglegessé)

Ellátással kapcsolatos költségek: szállás és étkezés 80.000 Ft – a pontos összeg egyeztetés alatt (vegetáriánus ellátást biztosítunk).

Helyszín: Domaszék, Piroska Panzió (Szeged körzetében)

http://www.eletmod-vendeghaz.hu/

Szervezünk majd telekocsit, a hely megközelítésének módjáról a résztvevőket külön értesítjük.

Esetleges lemondások kezelése:

A csoport megkezdése előtt több mint 10 nappal történő lemondás esetén az addig befizetett részvételi díjból/előlegből 5.000 Ft kezelési költség levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk. Július 21. utáni lemondás esetén az előleget nem áll módunkban visszatéríteni.

Bővebb információk, jelentkezés a Kheiron Központ elérhetőségein: kheiron@kheiron.org (telefonszám megírásával).

A születés életTÉRképei

Egy napos önismereti sajátélményű csoportok a Perinatus Alapítvány szervezésében. Az aktuális időpontokról információ az alapítvány honlapján található.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy elakadásaink érzelmi feldolgozó folyamata segíthet kioldani olyan feszültségeket, melyeket születésünk óta hordozunk magunkban. Kidolgoztunk egy csoport sorozatot, mely születésünk térképének egy-egy részletét segít beazonosítani, feldolgozni és így érettebb viselkedési formákat kialakítani.

Ma már a perinatális (születéssel foglalkozó) tudomány egyértelműen bizonyítja longitudinális vizsgálataival, hogy születésünk alapvető mintázatokat képez, melyek befolyásolják későbbi komplex érzelmi működésünket. Nehéz elképzelni azt, hogy születésünk egyes mozzanatai mind-mind összefüggésbe hozhatók mindennapi életünkkel, örömeinkkel, fájdalmainkkal, hiszen semmiféle közvetlen tapasztalat, emlék nem segít ebben.

A térkép egy tér-kép, mely belső utazásainkban, álmainkban sokszor tükröződik – ez lehet egyik nyomravezetőnk önismeretünk e titokzatos mélységeiben.

6+1 fontos témát emeltünk ki, melyekre születésünk meghatározó befolyást gyakorol. Mindegyik összefügghet mindennapjaink érzelmi működésével. A témával foglalkozni azonban nem jelenti azt, hogy objektív tudásunk lesz születésünkről – de segíthet abban, hogy nyugodtabbak, tettrekészebbek, boldogabbak legyünk, kapcsolatainkban harmónia sugározzon.

Az egyes részek egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, külön – külön látogathatók. Valamennyi csoporton használjuk a megosztás, a vezetett imagináció és a rajzolás módszerét. Segíthet, ha álmainkról naplót vezetünk. Az egyszerű testmunka gyakorlatok utat mutathatnak rejtett nehézségeink és vágyaink felfedezéséhez.

Egy-egy csoporton való részvételt ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, és azoknak is, akik születésükkel szeretnének foglalkozni. Melegen ajánljuk élményeik feldolgozására azoknak is, akik már részt vettek születéssel foglalkozó csoporton. Ebben az esetben az ismétlés elmélyíti és szilárdabbá teszi a változásokat.

A csoportok anyagát kidolgozta Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta vezetésével a Perinatus teamje.

Bővebb információ: Perinatus Alapítvány