A születés életTÉRképei

Egy napos önismereti sajátélményű csoportok a Perinatus Alapítvány szervezésében. Információk az aktuális időpontokkal kapcsolatban az alapítvány honlapján találhatók.

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy elakadásaink érzelmi feldolgozó folyamata segíthet kioldani olyan feszültségeket, melyeket születésünk óta hordozunk magunkban. Kidolgoztunk egy csoport sorozatot, mely születésünk térképének egy-egy részletét segít beazonosítani, feldolgozni és így érettebb viselkedési formákat kialakítani. A csoportokra a Perinatus elérhetőségén lehet jelentkezni ITT.

Ma már a perinatális (születéssel foglalkozó) tudomány egyértelműen bizonyítja longitudinális vizsgálataival, hogy születésünk alapvető mintázatokat képez, melyek befolyásolják későbbi komplex érzelmi működésünket. Nehéz elképzelni azt, hogy születésünk egyes mozzanatai mind-mind összefüggésbe hozhatók mindennapi életünkkel, örömeinkkel, fájdalmainkkal, hiszen semmiféle közvetlen tapasztalat, emlék nem segít ebben.

A térkép egy tér-kép, mely belső utazásainkban, álmainkban sokszor tükröződik – ez lehet egyik nyomravezetőnk önismeretünk e titokzatos mélységeiben.

6+1 fontos témát emeltünk ki, melyekre születésünk meghatározó befolyást gyakorol. Mindegyik összefügghet mindennapjaink érzelmi működésével. A témával foglalkozni azonban nem jelenti azt, hogy objektív tudásunk lesz születésünkről – de segíthet abban, hogy nyugodtabbak, tettrekészebbek, boldogabbak legyünk, kapcsolatainkban harmónia sugározzon.

Az egyes részek egymással nincsenek közvetlen összefüggésben, külön – külön látogathatók. Valamennyi csoporton használjuk a megosztás, a vezetett imagináció és a rajzolás módszerét. Segíthet, ha álmainkról naplót vezetünk. Az egyszerű testmunka gyakorlatok utat mutathatnak rejtett nehézségeink és vágyaink felfedezéséhez.

Egy-egy csoporton való részvételt ajánljuk azoknak, akik érdeklődnek a téma iránt, és azoknak is, akik születésükkel szeretnének foglalkozni. Melegen ajánljuk élményeik feldolgozására azoknak is, akik már részt vettek születéssel foglalkozó csoporton. Ebben az esetben az ismétlés elmélyíti és szilárdabbá teszi a változásokat.

A csoportok anyagát kidolgozta Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta vezetésével a Perinatus teamje.

Változás

Ahogyan változunk, amilyen nehezen vagy könnyedén rugaszkodunk el régi, megszokott környezetünktől, és kerülünk új munkahelyre, teremtünk otthont vagy új környezetet, az összefügghet születésünk mintázatával is. Születésünk életünk első nagy változása, mely mintha energetikailag és érzelmileg meghatározná későbbi változásaink módját. Ragaszkodunk-e akár túlságosan is sokáig ahhoz, ami régi, vagy könnyedén, szinte szívtelenül röppenünk tovább? Sokszor érthetetlen kitérőket teszünk vagy éppen tehetetlenül vergődünk egy döntés előtt. A csoporton megvizsgáljuk, hogyan is történik velünk a változás, hogyan tudunk jobban felkészülni életünk fontos pillanataira.

Vezeti: egyeztetés alatt

Helyszín: egyeztetés alatt

Részvételi díj: 27.000 Ft

Időpont: egyeztetés alatt

Bővebb információ

Jelentkezés: perinatus.alapitvany@gmail.com

Kötődés

A magzat már egészen kicsi korában egy külön szervet növeszt, hogy létrehozza az életben maradásához szükséges kapcsolatot. A köldökzsinór és a méhlepény születésünkkor feleslegessé válik, kötődésünk egyfajta lelki köldökzsinóron keresztül, az etetés és gondozás fizikai kontaktusát kiegészítve alakul ki. Ez a lelki köldökzsinór, mely édesanyánkhoz és családunkhoz fűz bennünket, fokozatosan alakul át egészséges kötődéssé, kapcsolódási készséggé. Felnőtt korunkra ez képezi alapját felelősségvállalásunknak, házastársi kapcsolatunknak és a világ iránti bizalmunknak. A csoporton végigkövetjük kötődéseinket, hogy a felesleges nehézségektől lassanként megtisztítsuk kapcsolatainkat, úgy tudjunk szeretni, hogy azt a másik ember is érezze.

Vezeti: Tolnay Katalin mentálhigiénés szakember és transzperszonális terapeuta

Időpont: 2024.02.04. vasárnap 9-18 óra között

Helyszín: VIDÉKI (nem budapesti) csoport, Eger ÖSSZHANG Egyesület (Barkóczy u. 11. A épület 2. emelet 4. 22-es kapucsengő)

Jelentkezési űrlap: ITT

Elengedés

Ha azt halljuk, veszteség, gyász, mindannyian súlyos fájdalmainkra gondolunk, elvesztett szeretteinkre, be nem teljesült reményeinkre. Nehéz elképzelni, hogy a kisbaba ragyogó mosolya, tejszagú cuppogása mögött a gyász fájdalmával is küszködik kicsiny lelke. Azt hisszük, „csak” a hasa fáj, pedig sokszor elvesztett biztonságát siratja, az anyaméhből való kilépés veszteségét próbálja elmondani a saját nyelvén. Talán nehezen érhető tetten a baba gyásza felnőtt mindennapjainkban, de ezen a csoporton érthetetlenül nehéz fájdalmainkon dolgozhatunk.

Vezeti: Tamás Dorka mentálhigiénés szakember

Időpont: egyeztetés alatt

Határok

A születés szót átfogalmazhatjuk a „határok átlépése” kifejezésre. A határ két oldalán egészen különböző lehet a helyzet. Amikor a házból kilépünk a kertbe, megváltozik a tér tágassága, a védettség érzése, és egészen mást teszünk kint, mint bent. Kapcsolataink is bonyolult határok között zajlanak. Tudjuk-e tiszteletben tartani a másik ember igényét, tudunk-e nemet mondani, amikor arra van szükség, és tudunk-e merev határainkon ajtót találni, ha meg kell vigasztalnunk valakit? A csoporton megvizsgáljuk énünk határait, és azokat a készségeinket, melyek néha önkéntelenül, máskor tudatosan segítenek határaink egészséges fenntartásában, formálásában.

Vezeti: egyeztetés alatt

Időpont: egyeztetés alatt

Érintés

Magzati korunkban folyamatos áramlásban élünk. Az édesanya teste és a magzatvíz állandóan körülveszi, gyengéden simogatja a magzatot. Megszületésünk után ennek folytonossága egyik pillanatról a másikra megszakad, és túlságosan kevés érintésben van részünk. Megtörténhet, hogy a születés után a kisbaba a hiánytól, a rossz érzéseitől fokozatos elszigetelődéssel szabadul meg. Nagyon sok felnőtt van, aki a természetes emberi közelséget, érintést nehezen tudja elfogadni, nem esik jól számára. Mások örömmel ölelik meg egymást, keresik a közelséget és az intimitást. Hangulatunktól, életkorunktól, tapasztalatainktól függően sokféleképpen reagálunk az érintésre. A csoporton az érintéssel kapcsolatos kérdéseink és szükségleteink kerülnek a fókuszba.

Vezeti: egyeztetés alatt

Időpont: egyeztetés alatt

Félelem helyett szeretet

Gondoltál-e arra, hogy a szeretet nem csak abból áll, hogy adunk egy másik embernek valamit, hanem azt is jelenti, hogy egy nehéz konfliktusban is őszintén beszélünk arról, mire van szükségünk? Tudsz-e nem csak meghallgatni valakit, hanem megosztani barátaiddal bizonytalanságot, félelmeket? Meg tudod-e hallani azt is, amikor valaki elégedetlen veled, vagy más megoldást javasol? Talán neked is nehéz arra gondolni, hogy legerősebb félelmeid talán egészen pici csecsemőkorodból származnak. Mindezeket az orvostudomány és a pszichológia egzakt tudományos eszközökkel az egész világon kutatja, annyira nagy jelentősége van a stressz felismerésének.

A csoporton segítünk a mindennapi helyzetekben új megoldásokat találni az elhallgatás, a védekezés vagy a magyarázkodás helyett, hogy elérhessük a szeretetteli nyitottságot. Ajánljuk a csoportunkat azoknak, akik nehezen boldogulnak családtagjaikkal, esetleg társ- vagy egyéb függőségben szenvednek. Egyre többen szeretnék megtanulni a szeretetteli kapcsolódás, az intimitás útját párjuk, gyermekük vagy szüleik felé, ezért már gyermekük születése előtt érkeznek. Így időben kialakíthatják saját eszközeiket, hogy gyermekük fejlődése érdekében bölcsen élhessenek anyai vagy apai hatalmukkal.

Vezeti: S. Nagy Zita pszichológus

Időpont: egyeztetés alatt

Születés élménye

Kevesen gondolnak arra, hogy a saját születésük alapvető mintázatként rögzül, melynek a magzati és csecsemőkori tanulási, érlelődési folyamatokban és ezért az egész élet során kiemelt szerep jut.
Születésünk az első fontos, gyökeres változás életünkben, melyet megtapasztalunk, átélünk, és sohasem felejtünk el. Szavakban azonban nem tudjuk kifejezni emlékeinket, hiszen akkor még nem voltak szavaink. A kisbabák jelentős része néhány hónapos korára meg tud birkózni családja segítségével ennek az élménynek a megemésztésével. Ha a kisbaba sír, a társadalmi beidegződés szerint a hasa fáj, de a valóságban ennél összetettebb a helyzet: éppúgy vannak hangulati ingadozásai, emlékei, lelki fájdalmai, mint a felnőtteknek, csak ezeket nem tudja szavakba önteni. Legnagyobb, sírásra okot adó bánata talán az, hogy el kellett hagynia egy teljes biztonságot nyújtó helyet, az anyaméhet.
Kisebb-nagyobb gyerekek egyaránt aktívan kitalálnak, provokálnak olyan játékokat, melynek során a születéskor átélt élményeket hangulatilag, képzeletben újraélik. A játék „mintha” világában saját maga szabályozza a feszültséget, az ismétléssel szelídíti a hatást. Más megfogalmazással: csökken az élményhez tapadó stressz által okozott feszültség. Ennek hatása az, hogy az eredeti élmény mintázata bizonyos fokig korrigálódik, a gyermek felszabadultabb, egészségesebb lesz. Fontos azonban, hogy a családtagok is váljanak képessé arra, hogy gyermeküket támogassák a stressz feldolgozási folyamatában.
Felnőttek számára saját születésük élményanyagának maradványai befolyásoló tényezőként hatnak az egész élet során és különösen a babavárás és a szülés alatt. A csoportmunka során megismerkednek a résztvevők ennek részleteivel, és ez akkor is hatásos, ha saját születésükről gyakorlatilag nincs, vagy alig van információjuk.

A csoportba azok jelentkezését várjuk, akik az önismereti munkában eljutottak saját életükben a fenti kérdésekhez, bármilyen életkorban. Azoknak is ajánljuk a csoporton való részvételt, akiket foglalkoztat a gyermekvárás, vagy esetleg már útban van a kisbaba. Ebben a csoportban fogadni tudjuk a család több tagját is egyszerre. (20 éven felülieket). A csoporton való részvételt ajánljuk a pároknak együtt. A terápiás tapasztalatok alapján funkcionálisan meddő házaspárok számára is lehetőséget kínál ez a csoport arra, hogy elinduljanak egy másik úton saját életük és kapcsolatuk újfajta megértéséhez, és ezáltal változásokhoz. Ennek a mélyreható munkának látható gyümölcseként több esetben kisbaba született már. A csoporton beszélgetések, egyszerű testmunka gyakorlatok és rajzolás segítségével olyan élményeket élnek át a résztvevők, melyek azután tovább segítik őket a tudatosulás és a változás útján.

Vezeti: Fabulya Edit, mentálhigénés szakember, transzperszonális terapeuta

Helyszín: Perinatus Alapítvány

Részvételi díj: 27.000 Ft

Időpont: egyeztetés alatt

Bővebb információ

Jelentkezés: perinatus.alapitvany@gmail.com

Gyakorlati tudnivalók valamennyi fenti (budapesti helyszínen megrendezett) csoportra

Helyszín: Perinatus Alapítvány, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 35. I/8.  (lépcsőháztól jobbra, utolsó előtti ajtó) kapucsengő: 8 (kivéve, ha fentebb eltérő helyszín van feltüntetve)

Részvételi díj: 27.000 Ft

Résztvevők: a csoport létszáma 6-14 fő.
Előzetes interjú nem szükséges, de külön kérhető.
Érdeklődés és jelentkezés: a Perinatus Alapítványnál

A csoportok előtt és után lehetőség van konzultációt kérni a Kheiron központban, vagy a Perinatus Alapítványnál, melynek során a jelentkező születéssel kapcsolatos személyes problémái, életeseményeinek összefüggései új megvilágításba kerülhetnek.

A csoportokon való részvétel után gyakran felmerül az igény az önismeret elmélyítésére. Ennek lehetőségei:
– más önismereti tematikus sajátélményű csoportok,
– az egyéni konzultáció, önismereti munka, pszichoterápia,
– az autogén tréning alapfokú tanfolyam elvégzése.

Születni – újjászületni csoport Budapesten

Önismereti sajátélményű csoport, fél éves terápiás folyamatban.

A csoportot Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta dolgozta ki.
A következő csoport 2024. március 15-17. között lesz, erre előjegyzésben a kheiron@kheiron.org címen lehet jelentkezni a telefonszám megírásával. Már csak várólistás jelentkezéseket tudunk fogadni.

A következő budapesti csoportunk várhatóan május 18-20. között lesz Dobai Szende és Bodor Zoltán vezetésével.

Az önismeretei sajátélményű csoport vezetői az Orosz Katalin által vezetett Születés Kísérleti Műhely (SZKM) tagjai: Nováky Rita mentálhigiénés szakember, perinatális szaktanácsadó és transzperszonális terapeuta-jelölt, és Tolnay Katalin mentálhigiénés szakember és transzperszonális terapeuta.
A hétvégi csoporton megismerkedünk a születés alapvető tényeivel, amilyen szemszögből a pici baba tapasztalja azokat. Majd imaginációs és test-munka gyakorlatok segítségével közelítünk saját szubjektív élményeinkhez. Nem alkalmazunk hipnózist vagy más szuggesztív módszert, hogy mindenki saját belső állapotának megfelelő módon tudjon felidézni és megérteni annyi emléket, amennyinek feldolgozására készen áll. A csoport harmadik fontos része az átélt élmények feldolgozása, hiszen e nélkül nem is beszélhetünk önismeretről. Ennek fontos eszközei az élmények leírása és lerajzolása, valamint a megosztás.

Néhány előzetes gondolat a csoporthoz:

A születés életünk első nagy problémája, melyet meg kell oldanunk. A magzati lét már nem folytatható, nagyobb térre, más feltételekre van szükségünk, hogy tovább fejlődhessünk. Így életünk első nagy változása egyúttal a születés, mely minden későbbi probléma megoldás alapmintázatává is válik. Azt tanuljuk meg, hogyan kell megváltozni, illetve hogyan lehet egy problémát megoldani. Életünk menetében azután számtalan esemény adódik, amikor ez a minta pereg le, ismétlődik a folyamat.
Ezért van nagy jelentősége a születési trauma célirányos korrekciójának. Éppen a változásra való nyitottságot segít kialakítani, felismerni az élet alapjait, mely ott szunnyad az értelem határai mögött, és csak szellemi belátással, valamint hatékony eszközökkel tárható fel. Amikor valaki átmegy ezen a csodálatos folyamaton, visszatér születéséhez, felismeri és elkezdi feldolgozni a hatását, valósággal újjászületik.
A születés az élet alapvető kötődésének, az anya, az apa és az újszülött kisbaba egymás iránti elkötelezett szeretetének a megalapozása. Ebben kiemelkedő szerepe van a születés alatt az együttműködésnek és a születés után közösen megélt intim hangulatú óráknak.
A születés az édesanya és az édesapa számára is rendkívüli történés. Akik ezt közvetlenül átélik, azoknak így vagy úgy fontos emlékké válik. A szülés prevenciójához ezért az egyik fontos lehetőség a szülők saját születési élményének feldolgozása. Így az anya és az apa érzelmileg kevésbé van lekötve saját születésének érzelmi maradványaival. Figyelmüket, érzelmi odafordulásukat sokkal nagyobb mértékben tudják gyermekük szükségleteire irányítani, és ezáltal csökkentik születési traumáját.

A csoport előtt egy első beszélgetést folytatunk az új jelentkezőkkel. A csoport után még hosszabb ideig, akár hónapokig zajlik az „emésztés”. Ennek során újabb emlékek bukkanhatnak fel, és megtörténhet, hogy mindez érzelmileg igénybe vesz minket. Ez természetes következmény, melyről tudomást kell vennünk, időt kell ráfordítanunk. A tréninget követően egy hónappal csoportmegbeszélést tartunk a tréningen átélt élmények utógondozása céljából.

A részvétel olyanok számára javasolt, akik vállalják, hogy a csoport előtt egy hónapig, majd utána még fél évig konzultatív vagy terápiás kapcsolatban maradnak a Kheiron Központ munkatársaival. Amennyiben a résztvevő már más helyen egyéni terápiába jár, ennek fenntartását javasoljuk a csoport után még fél évig.

Gyakorlati tudnivalók

A csoport részvételén 26 év az alsó korhatár, várandósokat erre a csoportunkra nem tudunk fogadni.
Helyszín: Budapest (egyeztetés alatt)

A csoport minden nap 9 órakor kezdődik, várható befejezés az első két napon 21-23 óra között, a harmadik napon befejezés 20-22 óra között.

Jelentkezés és további érdeklődés: kheiron@kheiron.org címen a telefonszám megadásával (az első interjú egyeztetése miatt)

Utánkövetés: a csoport után 4-6 héttel, közösen egyeztetett időpontban 4 óra.

A tréningen részt vehetnek laikus segítőként néhányan azok közül, akik korábban már elvégezték a csoportot. A részvétel célja a többi résztvevő segítése, valamint a folyamat tudatosítása és az átéltek elmélyítése. Az ő számukra ingyenes a részvétel.

Díjak:
A tanfolyam díja: 90.000 Ft – ez tartalmazza az utánkövető alkalom díját is.
Az első interjú díja ezen kívül 15.000.- Ft.

A jelentkezést az első interjút követően 20.000 Ft előleg befizetésével fogadjuk el.

Esetleges lemondások kezelése:

A csoport megkezdése előtt több mint egy héttel történő lemondás esetén az addig befizetett részvételi díjból/előlegből 5.000 Ft kezelési költség levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk. Egy héten belüli lemondás esetén az előleget nem áll módunkban visszatéríteni.

Hozzunk magunkkal:

  • puha, könnyű ruhát, melyben könnyen mozgunk
  • füzetet, írószert
  • ha van kedvenc takarónk vagy kispárnánk
  • könnyű ennivalót (esetleg ebédet is) mindhárom napra

A csoport ideje alatt a mobil telefon és egyéb IT eszköz használata csak kivételes esetekben, előzetes megbeszélés alapján engedélyezett.

Javasoljuk, hogy a csoportot követő héten minél kevesebb plusz elfoglaltságuk legyen a résztvevőknek, semmi komoly munkát ne végezzenek. Ha tehetik, vegyenek ki egy-két nap szabadságot. Az egész hétvégén kerüljék a szeszesital vagy kábító anyagok fogyasztását, a nehéz ételeket és az éjszakázást. Fogyasszanak viszont több folyadékot.

Bentlakásos „születni-újjászületni” csoport

Önismereti sajátélményű csoport

A csoportot Orosz Katalin klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta dolgozta ki, a csoport vezetői az Orosz Katalin által vezetett Születés Kísérleti Műhely (SZKM) tagjai.

Időpont: 2024. augusztusban (egyeztetés alatt, várhatóan aug. 8-11. között).
Előjegyzésben lehet jelentkezni: kheiron@kheiron.org (telefonszám megadásával). 
Helyszín: Domaszék, Piroska Vendégház

A hétvégi csoporton megismerkedünk a születés alapvető tényeivel, amilyen szemszögből a pici baba tapasztalja azokat. Majd imaginációs és test-munka gyakorlatok segítségével közelítünk saját szubjektív élményeinkhez. Nem alkalmazunk hipnózist vagy más szuggesztív módszert, hogy mindenki saját belső állapotának megfelelő módon tudjon felidézni és megérteni annyi emléket, amennyinek feldolgozására készen áll. A csoport harmadik fontos része az átélt élmények feldolgozása, hiszen e nélkül nem is beszélhetünk önismeretről. Ennek fontos eszközei az élmények leírása és lerajzolása, valamint a megosztás.

Néhány előzetes gondolat a csoporthoz:
A születés életünk első nagy problémája, melyet meg kell oldanunk. A magzati lét már nem folytatható, nagyobb térre, más feltételekre van szükségünk, hogy tovább fejlődhessünk. Így életünk első nagy változása egyúttal a születés, mely minden későbbi probléma megoldás alapmintázatává is válik. Azt tanuljuk meg, hogyan kell megváltozni, illetve hogyan lehet egy problémát megoldani. Életünk menetében azután számtalan esemény adódik, amikor ez a minta pereg le, ismétlődik a folyamat.

Ezért van nagy jelentősége a születési trauma célirányos korrekciójának. Éppen a változásra való nyitottságot segít kialakítani, felismerni az élet alapjait, mely ott szunnyad az értelem határai mögött, és csak szellemi belátással, valamint hatékony eszközökkel tárható fel. Amikor valaki átmegy ezen a csodálatos folyamaton, visszatér születéséhez, felismeri és elkezdi feldolgozni a hatását, valósággal újjászületik.

A születés az élet alapvető kötődésének, az anya, az apa és az újszülött kisbaba egymás iránti elkötelezett szeretetének a megalapozása. Ebben kiemelkedő szerepe van a születés alatt az együttműködésnek és a születés után közösen megélt intim hangulatú óráknak.

A születés az édesanya és az édesapa számára is rendkívüli történés. Akik ezt közvetlenül átélik, azoknak így vagy úgy fontos emlékké válik. A szülés prevenciójához ezért az egyik fontos lehetőség a szülők saját születési élményének feldolgozása. Így az anya és az apa érzelmileg kevésbé van lekötve saját születésének érzelmi maradványaival. Figyelmüket, érzelmi odafordulásukat sokkal nagyobb mértékben tudják gyermekük szükségleteire irányítani, és ezáltal csökkentik születési traumáját.

A csoport előtt egy első beszélgetést folytatunk az új jelentkezőkkel. A csoport után még hosszabb ideig, hónapokig, akár évekig zajlik az „emésztés”. Ennek során újabb emlékek bukkanhatnak fel, és megtörténhet, hogy mindez érzelmileg igénybe vesz minket. Ez természetes következmény, melyről tudomást kell vennünk, időt kell ráfordítanunk. A tréninget követően egy hónappal csoportmegbeszélést tartunk a tréningen átélt élmények utógondozása céljából.
A részvétel olyanok számára javasolt, akik vállalják, hogy a csoport után még fél évig konzultatív vagy terápiás kapcsolatban maradnak a Kheiron Központ munkatársaival.

Gyakorlati tudnivalók

Kezdés: beérkezés szerda este, kezdés csütörtökön 9 órakor, befejezés vasárnap kb. 15 órakor.
Az utótalálkozó helyszínét és időpontját a csoport végén közösen egyeztetjük.

Résztvevők: A csoport létszáma 10-16 fő.

Csoportvezetők:
A csoportot vezeti: egyeztetés alatt

Díjak:

  • Ellátás: szállás és étkezés összege 80.000 Ft körül – a pontos összeg egyeztetés alatt (vegetáriánus étkezést biztosítunk).
  • A csoport részvételi díja: 105.000.- Ft, ami tartalmazza az első interjú díját is. A jelentkezést az első interjút követően 20.000.- Ft előleg befizetésével fogadjuk el.

Esetleges lemondások kezelése:

A csoport megkezdése előtt több mint egy héttel történő lemondás esetén az addig befizetett részvételi díjból/előlegből 5.000 Ft kezelési költség levonása után a fennmaradó összeget visszautaljuk. Egy héten belüli lemondás esetén az előleget nem áll módunkban visszatéríteni.

Helyszín: Domaszék, Piroska Panzió (Szeged körzetében)
http://www.eletmod-vendeghaz.hu/

A panzió 2-4 ágyas szobákkal rendelkezik, minden szobához tartozik fürdőszoba is. Úszómedence és tűzrakóhely is van az ápolt szép kertben. Tágas tereivel, szívélyes vendéglátókkal évek óta bevált helye csoportjainknak.

Megközelítés:
Az M5 autópályáról Budapest felől érkezve a Szeged Nyugat kijárónál Baja felé hajtunk le az 55 úton. Innen kb 50 m után Rúzsa táblánál Rúzsa irányába, jobbra fordulunk. Ezen az úton haladunk a tanyavilágban 5.5 km-t, a Piroska Vendégház táblát figyeljük a jobb oldalon. Ott erősen jobbra fordulunk, és a homokos jól járható földúton haladunk a Vendégházig. A parkoló a bal oldalon lesz, ott is tábla jelöli.

Étkezés:
Az étkezés vegetáriánus lesz, napi 3 főétkezés, plusz gyümölcs, sütemény.
Kávét külön kell fizetni, ez adagonként 300.- Ft.

Telekocsi:
A telekocsi azt jelenti, hogy az útiköltséget a sofőr szétosztja saját számítása alapján.
Amennyiben van 1-1 felesleges hely az autóban, kérlek jelezzétek a Kheiron Központ elérhetőségén.
Akik keresnek helyet autóban, szintén jelezzék, honnan indulnak. Egymás elérhetőségét megadjuk, így közvetlenül tudjátok majd egyeztetni egymással a részleteket.

Mobil használat:
A csoport ideje alatt nem javasolt sem a mobil, sem az internet használat. Ezt megkönnyíti az, hogy gyakorlatilag alig van térerő. Szervezzétek meg úgy távolléteteket, hogy ez ne okozzon problémát.

Életmód:
Javasoljuk, hogy a csoportot követő héten minél kevesebb plusz elfoglaltságod legyen, semmi komoly munkát ne végezz. Ha teheted, vegyél ki egy-két nap szabadságot. Az egész hétvégén kerüld a szeszesital vagy kábító anyagok fogyasztását, a nehéz ételeket és az éjszakázást. Fogyassz viszont több folyadékot.

Hozzunk magunkkal:

  • puha, könnyű ruhát, melyben könnyen mozgunk
  • füzetet, írószert
  • fa van kedvenc takarónk vagy kispárnánk
  • elemlámpát, az éjszakai sétához

Jelentkezés:
Kheiron Pszichológiai Tanácsadó és Oktató Központ
1061 Budapest, Hegedű u. 9. fszt. 3. 13. kapucsengő
Tel: (30) 552-9905
kheiron@kheiron.org

Születés Kísérleti Műhely

A születés élményeinek feldolgozásával kapcsolatban 2001 óta nagyon sokféle tapasztalati anyagunk gyűlt össze felnőttekkel végzett terápiák során. 2005-ben megalapítottuk a Születés Kísérleti Műhelyt, amely a módszertani fejlesztés és a tudományos kutatás szakmai műhelyévé vált.
{tooltip}Tovább…{end-text}Kattints a bekezdés szövegére a kibontáshoz és összecsukáshoz.{end-tooltip}

A műhely munkája nyitott, bizonyos feltételek esetén csatlakozni lehet a munkacsoporthoz. Elméleti pszichológiai és pszichoterápiás módszertani kutatások rajzolódtak ki, amelyeknek egy részét konferenciákon és tudományos publikációkban adtuk közre.

Első kutatásainkat messzemenően alátámasztja a nemzetközi és hazai szakirodalom: széles társadalmi figyelmet kell szentelnünk a születés pszichológiájának, hogy a következő generáció kevesebb lelki traumatizáltsággal születhessen. Feladatunknak érezzük ennek a területnek a kutatását és a tudományos ismeretterjesztést. Minél több kisbabának szeretnénk lehetővé tenni, hogy szeretetteli, lelki szempontból is biztonságos körülmények közt születhessen meg. Ezen túl azt is szeretnénk elérni, hogy minél több ember dolgozhassa fel felnőtt korában saját születésének élményeit.

Mindehhez anyagi forrásokra is szükség van, ezért hoztuk létre a Perinatus Alapítványt. Hazánkban egyelőre még kevésbé elterjedt a társadalmi felelősségvállalásnak ez a formája, mégis azt reméljük, hogy az érdeklődést felkeltve támogatókra találunk. Kellő támogatást szerezve három alapvető programot valósítunk meg folyamatosan: tudományos kutatás, ismeretterjesztés és oktatás, valamint gyógyítás.