A Kheiron Központ munkatársai alap végzettségük mellett mindannyian transzperszonális szemléletű pszichoterápiában, valamint módszer-specifikus továbbképzéseken vettek részt. Transzperszonális terapeutaként azok a kollégák dolgozhatnak, akik ezeken túl elvégezték a 3 éves transzperszonális szemléletű terapeuta képzést is.

A transzperszonális személetről és az említett speciális képzésekről a linkekre kattintva találhatóak további információk honlapunkon.

Orosz Katalin

klinikai szakpszichológus, transzperszonális terapeuta, a Kheiron Központ szakmai vezetője, a Perinatus Alapítvány kuratóriumának elnöke
Orosz Katalin fotója

1986-ban kezdtem dolgozni pszichológusként. Érdeklődésem már a korai szakaszban arra irányult, hogy a testi-lelki egység élményét, és létezésünk tudatosságát felhasználjam a gyógyulás szolgálatában. Dolgoztam és dolgozom pánikbetegekkel, daganatos betegségben szenvedőkkel, súlyos depresszióval, és a legkülönbözőbb pszichoszomatikus betegségekkel küszködő személyekkel. Mégis úgy érzem, ez elsősorban tanulási folyamat: megtanulni önnön lehetőségeinket sokkal aktívabban használni. Ehhez az is segített, hogy tanulmányaim során egzakt tudományokkal (matematika és fizika), valamint az emberről szóló tudással (pedagógia és pszichológia) egyaránt foglalkoztam az ELTE több karán. Pszichoterápiás képzésem során részt vettem a klinikai szakképzésen, valamint több módszerspecifikus képzésen: elsajátítottam a jungiánus pszichológia, hipnózis, autogén tréning és imaginációs módszerek, valamint több test központú terápia módszerét, eszközeit. Transzperszonális pszichoterápiát angol, hollandamerikai és más európai kiképzőktől tanultam. Az Európai Transzperszonális Szövetség (EUROTAS) munkájában aktív részt vállaltam 1994-2006 között, egy ciklusban elnökségi tag is voltam.

Jelenlegi munkám elsősorban szervezés és képzés, oktatás. Egyéni terápiát főleg kollégáim végeznek, jómagam csoportokat vezetek. Fontos témáim a felsoroltakon kívül a családi kapcsolatok békés fejlesztése, a spirituális krízis és a lelki sokkélmények feldolgozása, a meditáció és a létélmény örömteli átélése.

 

Bach Beatrix Regina

mentálhigiénés szakember, művészetterapeuta
Bach Beatrix Regina fotója

Fiatal felnőtt éveim meghatározó szakasza 3 gyermekem megszületése és a velük töltött évek megannyi tapasztalása volt. Érdeklődésem már ekkor a lélektan felé fordult, de mégsem ez lett tanulmányaim első állomása. A pszichológia szak helyett tibeti szakra felvételiztem az ELTE-n, ahol 2002-ben szereztem diplomát. Életem ezen szakasza jelentősen formálta a gondolkodásomat, és gazdagította a világképemet; megnyitotta figyelmem az ismeretlen kultúrák, szemléletek irányába.

Később érdeklődésem fókuszába a szülés és születés csodája került, így lettem laikus szüléskörüli segítő (dúla). Kismamák várandósságát, szülését kísértem és támogattam testi-lelki jóllétüket szülésük, anyává születésük óráiban. Az ennek során átélt élmények tovább mélyítették érdeklődésemet a női létben megjelenő, a női életszakaszokhoz kapcsolódó, a fordulópontok által kínált transzformációs lehetőségekben. Hogy a segítői tudásom bővítsem, 2010-ben mentálhigiénés szakember végzettséget szereztem. Az életemben addig bejárt utak végül 2010-ben egy pontban futottak össze, és egymást erősítve fonódtak egymásba a Katarzisz Komplex Művészetterápia módszerében, melyet 2014 óta kiképző művészetterapeutaként oktatok is.

Segítő attitűdöm alapja a rogers-i személyközpontú szemlélet, a művészetterápiás módszer(képzőművészet-és meseterápia), mellyel dolgozom a jungi pszichológia alapjain nyugszik.

 

Csizek Zsuzsanna

mentálhigiénés szakember
Csizek Zsuzsanna fotója

Első diplomámat 1991-ben az ELTE TTK matematika-fizika szakán szereztem. Több év tanítás és az üzleti élet HR tanácsadói területén eltöltött 8 év után a Károli Gáspár Egyetemen diplomáztam mint mentálhigiénés szakember. Transzperszonális terápiát a Kheiron Központban Orosz Katalin klinikai szakpszichológustól és több kollégától tanultam, tanulok. Jelenleg a családterápiás képzés szupervíziós szakaszában képződöm. 2010 óta a Perinatus Alapítványban dolgozom segítőként és az alapítvány ügyvezetője vagyok. Kísérek várandósokat, segítve ezzel az anya-magzat kapcsolat épülését. Egyéni folyamatokban gyakran dolgozom az anyaság nehéz kérdéseivel, veszteségekkel. A „Szülésem története”sajátélményű csoport egyik vezetője vagyok, melyben a szülés élményének feldolgozásával foglalkozunk. Ezzel a fókusszal egyéni folyamatokat is gyakran kísérek. Fontosnak tartom, hogy a szülés élménye mindig figyelmet kér, érzelem telítettsége miatt. Így a munkámban épp úgy helyet kap a traumatikus szülésélmények gyógyítása, mint a háborítatlan szülések érzelmi feldolgozása és integrálása a női lét folyamatába. A párokat a családdá válás és a gyermekek születése körüli kérdések, nehézségek hozzák hozzám. A szülés élménye gyakran megérinti a párkapcsolatot is, különösen ha a szülés nem úgy alakult, ahogy a pár tervezte, ha a gyermekágyas időszak nehezített. A feldolgozásnak gyógyító módja, ha a pár együtt jön el a folyamatba. Egy ideje a közösségben levés különösen fontos lett a számomra. Ennek okán és szakmai kíváncsiságból, fejlődni vágyásból tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek. Ebben a szakmai műhelyben a szülés, születés kérdéseit, a korai nonverbális időszakot vizsgáljuk. Munkánk alapját a terápiás tapasztalatok, a pre- és perinatális kutatások legfrissebb eredményei és a feldolgozott saját élményeink képezik. A Születni-újjászületni sajátélményű terápiás csoportban Orosz Katalin mellett asszisztensként dolgozom.

 

dr. Daniel Éva

pszichológus, transzperszonális terapeuta
dr. Daniel Éva fotója

Kérdéseim és kutakodásaim vezettek a pszichológusi pályához. Orvosnak indultam és máig tartó kérdés mozgat, ki az akinek a testét gyógyítjuk? Ennek a megválaszolása folyamatos tanulást, szemlélődést, kapcsolódást, beszélgetéseket, önismeretet és önfejlesztést kíván. Találkozásom Orosz Katalinnal személyes kapcsolatként indult, ami egy szakmai kapcsolattá alakult át. Általa kerültem közel a transzperszonális szemlélthez, a születéscsoporthoz, a Születés Kísérleti Műhelyhez és egy nyitott, befogadó munkatársi közeghez. A Kheiron Központban és a Perinatus Alapítványnál egyéni terápiás üléseket kísérek.

 

 

Dobai Szende

pszichológia BA, gyermekpszichodráma vezető, pszichodráma asszisztens, terapeuta gyakornok

Első végzettségem szerint közgazdász vagyok, Európai Uniós támogatások hatékony allokációjával, felhasználásával foglalkoztam. Aztán megszülettek a gyerekeim és kisebb, időszakos munkák mellett elsősorban ők voltak a mindennapjaim fókuszában 15 évig. Ebben az érzelmileg intenzív időszakban indult el az utam a pszichológia irányába és vezetett szellemi és érzelmi tapasztalatokon keresztül egészen mostanig. Ennek állomásai: egyéni terápia, egyetemi képzés, pszichodráma módszerspecifikus képzések, születéscsoport saját élmény és segítői tapasztalatok, autogén tréning kezdő és kiképző tanfolyamok. Minden tapasztalat azt az alapvető célt szolgálta, hogy jobban tudjak kapcsolódni magamhoz és a környezetemhez, hogy jobb ember legyek, mint az az önmagam, aki 2010-ben elkezdte ezt az utat. A Kheiron Központban az idén kezdtem el dolgozni terapeuta gyakornokként. Egyéni és csoportos folyamatokat kísérek.

 

Fabulya Edit

mentálhigiénés segítő szakember, szociológus, transzperszonális terapeuta
Fabulya Edit fotója

Fiatal korom óta szenvedélyesen érdekelnek az emberek közti kapcsolatok és együttműködések, az egyénekben és a közösségekben rejlő fejlődési potenciálok, a kiteljesedés és a szabadság mibenléte. Foglalkoztat, hogy milyen akadályok állhatnak ennek útjában, főként pedig az, hogy mit tehetünk azért, hogy nehézségeinket erőforrásokká alakítsuk.

Munkám során és személyes életemben ennek transzformatív erejét gyakran megtapasztalom és mindannyiszor lenyűgöz ez az átalakulás.

A Kheiron Központban transzperszonális szemléletben kísérek és támogatok különböző személyes és közösségi folyamatokat, szervezek és vezetek önismereti csoportokat, képzéseket, tréningeket, stresszkezelő tanfolyamokat. Hozzám futnak be a Kheironba érkező telefonhívások és e-mailek is, én fogadom az egyéni terápia és a csoportok iránt érdeklődőket egyaránt.

 

Gombai Balázs

pszichológus
Gombai Balázs fotója

„A fényben növünk, a sötétben átalakulunk.”

1992-ben első találkozásom a pszichológiával végzetesnek bizonyult. 16 évemet kicsit felkerekítve beirakoztam Süle Ferenc valláspatológia tanfolyamára, amit a Lipótmezei Elmegyógyintézetben tartott. Ezeken az alkalmakon többek között olyan a mai napig érdeklő és érintő kérdéseket boncolgattunk, mint a hitvilágok, világnézetek, tudatállapotok normális és extravagáns kiépülése és működése. Ettől kezdve az életem és tanulmányaim fő csapása lett a lélek vallási és lélektani értelemben vett világainak megismerése. Elvégeztem a Katolikus teológia hittanári szakát, Szegeden a pszichológia szakot, közben pszichodráma vezető lettem és hipnoterápiás végzetséget szereztem, legutóbb 2019-ben szereztem abszolutóriumot krízistanácsadó szakpszichológus képzésen. Nyolc évet dolgoztam hajléktalan ellátásban, bő tíz éve dolgozom egyéni tanácsadóként, az elmúlt hat évben a Kheiron team tagjaként is. A transzperszonális szemléletet Orosz Katalin vezetésével, tanfolyamokon, szakmai műhelyeken, valamint a csoportszupervíziós munkában csiszolgatom. Hiszek a növekedés és átalakulás elkerülhetetlen ritmusaiban, abban, hogy értünk vannak és nem ellenünk.

Vállalom egészséges felnőtt személyek (18+) életszakasz határokon való átkísérését, életállapot változáshoz kapcsolódó kríziseinek és elakadásainak szakmai megsegítését. Dolgozom a hitélettel, spirituális gyakorlatok vagy tudatállapot változás indukálta nehézségekkel, szorongásos panaszokkal, és a sokszor ezek mögött megbújó veszteségek és traumák feldolgozásával.

 

Gyurcsek András

mentálhigiénés segítő szakember, fókusz tréner
Gyurcsek András fotója

Első diplomámat az Iparművészeti Egyetemen szereztem vizuális kommunikáció karon. Az elmúlt tíz évben kezdtem el önismerettel foglalkozni, és itt világosodott meg számomra mi is az én igazi utam.

Eleinte szomatikus irányzatok keltették fel az érdeklődésemet. Tanultam Do-in-t a Nemzetközi Shiatsu Iskolában, autogén tréninget itt a Kheiron Központban, fókusztréneri képzésen vettem részt a Szomato-pszihoterápiás egyesületnél, majd elvégeztem a Károli Gáspár Református egyetem mentálhigiénés szakember képzését. Mindeközben kreatív, „művészi” beállítódásomat megőriztem, és ez a tényező értékes plusz lehet a segítő hívatásban is.

Életemben központi elem lett annak tanulmányozása, hogy mi a különbség a „testérzet-érzelem-gondolat” hármasa között, és ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz. A segítő kapcsolataimban előszeretettel alkalmazok szomato-fókusz elemeket, vagyis a folyamatokban a fizikai érzetekre is hangsúlyt helyezek, dolgoztam és dolgozom krónikus, daganatos betegekkel is.

Ha hozzám fordulsz, abban foglak támogatni, hogy képes legyél szeretetteljesen, elfogadóan, empátiával önmagad felé fordulni. A foglalkozásaim során a humanisztikus pszichológia rogersi elveit követem. Hiszem, hogy megtalálod a megoldásokat, feloldod a belső gátakat, elakadásokat. Feltétel nélküli elfogadással, kísérlek önmagad megismerésében és megértésében.

 

Karádi Júlia

pszichológus, transzperszonális terapeuta, integratív babaterapeuta
Karádi Júlia fotója

2011 óta dolgozom pszichológusként. Felnőttek egyéni folyamatait kísérem verbális terápiával, melynek szemléletében testi és érzelmi élményeink központi szerepet kapnak.Dolgozom többek között veszteséggel, gyásszal kapcsolatos nehézségekkel; párkapcsolati, vagy más kötődési problémákkal; családi kapcsolatok, és egyéb életvezetési elakadások támogatásával.

Aktuális életünkben megjelenő problémák hátterében sokszor (részben elfeledett) múltbeli, nehéz élményeink állnak. Ezek annyiban kerülnek a terápiás tér fókuszába, amennyiben jelen életünk szempontjából meghatározóak. Aktuális nehézségeink így nemkívánatos problémák helyett a személyes fejlődés lehetőségévé válhatnak.

Az ELTE Klinikai és egészségpszichológia szakán végeztem, majd hét évet Hollandiában dolgoztam és tanultam, ahol elsajátítottam az Integratív babaterápia (IBT) módszerét is. Budapesten Transzperszonális terapeuta képzést végeztem. 2019 január óta dolgozom újra itthon. A Kheiron Központban egyéni és csoportos folyamatokat kísérek, és a Születés Kísérleti Műhely szakmai közösségében veszek részt.

 

Kozma Krisztina

pszichológus, krízistanácsadó szakpszichológus jelölt, autogén tréning vezető
Kozma Krisztina fotója

1979-ben születtem, 18 éves korom óta élek Budapesten. A pszichológia szak mellett a filmelmélet és filmtörténet szakot is elvégeztem az ELTE-n, így a segítő szakmán kívül a filmek területén is dolgozom. A változatos kihívások mindig inspirálóak voltak számomra, ugyanakkor életformáló felismerést hozott az autogén tréning relaxációs módszerrel 2007-ben történt találkozásom a Kheiron Központ sajátélményű csoportjában. Megértettem, mennyire elengedhetetlen a testi-lelki-szellemi egyensúly megteremtése, a szellemi és pszichés szint mellett a testben zajló folyamatok tudatosítása, integrálása és az azokkal folytatott kommunikáció. Mindezeket azóta is fókuszban tartom a klienseimmel folyó munkában. A Kheiron Központ vezetőjétől, Orosz Katalintól kapott szemlélet a mai napig meghatározza szakmai utamat, és az autogén tréninget azóta is napi szinten gyakorlom. Jelenleg az ELTE posztgraduális tanácsadó szakpszichológusi képzésének krízis szakirányán tanulok 2021 nyaráig, tovább szélesítve szakmai látókörömet és képzettségemet.

Fő profilom a stresszkezelés témaköre, amely mindannyiunk életének része és amely időnként kezelhetetlenné válhat, ehhez nyújtok támogatást. A Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél megszerzett képesítésemet követően 2013 óta tanítom az autogén tréninget mind egyéni, mind csoportos formában, és kísérem a hozzám fordulókat életük átformálásában. Mivel ez az orvosi alapokon nyugvó relaxációs módszer az egyik leghatékonyabban alkalmazható a mindennapi stressz önálló kezelésére, életfeladatomnak tartom, hogy ezt a tudást minél több embernek átadjam egy egészségesebb társadalom reményében. Szeretettel várom továbbá az alapvetően egészséges, önmagukon dolgozni vágyó felnőtteket életvezetési kérdések, döntéshelyzetek, párkapcsolati, családi problémák, szorongás, életszakaszváltások, veszteségek, krízis feldolgozása esetén. A segítő beszélgetés során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmek lereagálására, a testi folyamatok feltérképezésére, a belső erőforrások megszólítására, a fejlődést gátló mintázatok és hiedelmek tudatosítására és annak megtanulására, hogy mindez hogyan segíthet hozzá az önmagunkkal és környezetünkkel való együttműködőbb és kiegyensúlyozottabb kapcsolódáshoz.

 

Kövér Anikó

klinikai szakpszichológus
Kövér Anikó fotója

1979-ben végeztem az ELTE pszichológia szakán. Klinikai szakpszichológussá 1983-ban váltam egy olyan képzés keretében, melybe – lévén a legelső – mind a diákok, mind a képzők beletettek „apait-anyait” lelkesültségükben. Pályafutásomat azóta is ez jellemzi: lelkes újítók, lelkes tanítványa, néha kollégája lehettem több évtizedes segítői tevékenységem során, miáltal mindenkor módom volt lepárolni a tapasztaltakból azt, ami épp akkor harmóniában állt személyiségemmel és világlátásommal… Így jutottam el Orosz Katalin születéscsoportjába 2006-ban, Születés Kísérleti Műhelyébe (SZKM) 2007-ben, majd transzperszonális terapeuta képzésébe (2009-2012). 2008 óta a Kheiron Központnak is terapeutája vagyok, a Perinatus Alapítvány munkájában megnyitása óta (2009) részt vállalok.

 

 

 

 

dr. S. Nagy Zita

pszichológus, általános neuropszichológus, transzperszonális terapeuta
dr. S. Nagy Zita fotója

2007-ben kezdtem pszichológusként dolgozni. Szakmai érdeklődésemet és munkámat két fő kérdés vezeti: hogyan váltunk azzá, akik vagyunk és hogyan válhatunk azzá, akik lenni szeretnénk? Emberi sorsokról és nehézségekről fejlődési-tanulási folyamatban gondolkodom, melynek kezdete a magzati időszak és mozgatórugója a mindenkiben meglévő önmegvalósítási és önkifejeződési erő. A terápiás folyamatokban is építek ezekre a belső hajtóerőkre.

Terápiás munkámban alkalmazom a szakképzéseimen és módszerspecifikus képzéseimen tanultakat: neuropszichológia, csoportanalitikus terápia, transzperszonális terápia, Autogén Tréning, Fókuszolás, segítő beszélgetés. Elsősorban felnőtt egyéni folyamatokat kísérek olyan verbális terápiában, melyben helyet kapnak imaginációs technikák, mozgás- és testgyakorlatok, fókuszolás és relaxáció. Dolgozom különböző pszichés- (pl. pánikbetegség, kényszerbetegség, depresszió, személyiségzavar) és pszichoszomatikus betegségekkel (pl. autoimmun betegségek, stresszbetegségek), valamint kapcsolati és életvezetési elakadásokkal küzdő személyekkel.

 

Szántai Gabriella

klinikai szakpszichológus
Szántai Gabriella fotója

Gyerekkorom élményei és fiatal gyógypedagógus koromban szerzett tapasztalataim a létezés sokszínűségéről vezettek a pszichológusi pálya felé. Az alapképzést az ELTE-n végeztem, klinikai pszichológiai képzésemet a HIETE Orvostovábbképző Karán, a pszichoterapeuta szakvizsgára felkészítő tanfolyamot a VIKOTE-nél. Gyerekeim születése meghatározó, katartikus élmény, ami szakmai tekintetben is erős formáló erővel bírt. A várandóssági alatti támogatás, a békés, háborítatlan szülés-születés segítése és a közben formálódó anya-gyerek kapcsolat került a szakmai tevékenységem fókuszába. Gyerekekkel kapcsolatos kérdések mentén anyákkal, szülőkkel, családokkal dolgozom. Nagyobb tapasztalatom van csoportok kísérésében, pszichodráma vezető és relaxációs terapeuta vagyok.

 

Tamás Dorka

mentálhigiénés segítő szakember, autogén tréning és fókusz tréner, transzperszonális terapeuta
Tamás Dorka fotója

2003-ban végeztem a Szegedi Egyetem mentálhigiénés szakán, azóta vagyok a Kheiron Központ munkatársa. Transzperszonális szemléletben dolgozom, aminek kialakításában a legtöbbet Orosz Katalintól tanultam. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél autogén tréneri és szimbólumterápiás képesítést szereztem, a Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesületnél pedig fókuszolást tanultam, így belső képekkel és testélményekkel is dolgozom. 30 évesen egy magánéleti nehézség miatt pszichológushoz fordultam. A vele való munka olyan sok változást hozott bennem, hogy eldöntöttem, én is abban szeretném segíteni az embereket, hogy elfogadóbb, szeretetteljesebb kapcsolatba kerülhessenek önmagukkal. Vallom, hogy mindannyian képesek vagyunk a változásra és sokkal több erőforrásnak vagyunk birtokában, mint azt gyakran hisszük magunkról.

Eredetileg a József Attila Tudományegyetem magyar-angol szakán végeztem. Rövid ideig dolgoztam tanárként, majd hamarosan sajtókapcsolatokkal kezdtem foglalkozni a kulturális szférában – multinacionális környezetben és kisebb cégeknél egyaránt – ezért PR-reklám szakközgazdász diplomát is szereztem.

Szívesen kísérek olyanokat, akik csökkenteni kívánják a bennük lévő feszültséget és nyitottak arra, hogy megtanulják az egyik leghatékonyabb relaxációs technikát, az autogén tréninget. Várom azokat, akik javítani szeretnének emberi kapcsolataikon, akiket érdekel a családi múlt feldolgozása, vagy sebesült Belső Gyermeküket szeretnék megvigasztalni.

 

Tolnay Katalin

mentálhigiénés tanácsadó, transzperszonális terapeuta, mediátor
Tolnay Katalin fotója

Az életút során mindannyian rendszeresen éljük meg a változás folyamatait és ilyenkor jellemzően nehezen birkózunk a ránk nehezedő terhekkel, érzelmekkel.

Egy krízis – eredeti jelentése: fordulópont – mindig új stratégiák kialakítását várja tőlünk. Ha sikeres a megküzdés, akkor a fordulat személyiségünk fejlődését, életünk igazi gazdagodását hozhatja. Mentálhigiénés segítőként az motivál, hogy krízishelyzetben klienseimet életvezetésük egyensúlyának, a lelki egészség fenntartásának, és ha szükséges helyreállításának folyamataiban támogassam.

A munka során jellemzően a saját létezés élményéhez fűződő és az emberi kapcsolatokban megélt érzelmek tudatosítását és átdolgozását végezzük. Ennek eredménye lehet egy rugalmas, önazonosan működő, önérvényesítésre képes személyiség és a kiegyensúlyozott, örömtelibb életvezetés.

Bölcsész indulásom után én magam is hasonló tapasztalatok mentén váltam segítő foglalkozásúvá. 2006-tól képződöm személyközpontú és transzperszonális szemléletben. A Károli Gáspár Református Egyetemen lettem mentálhigiénés segítő szakember. 2009 óta tagja vagyok a Születés Kísérleti Műhelynek, asszisztensként rendszeresen bekapcsolódom az Orosz Katalin által vezetett “Születni-Újjászületni” csoportok munkájába.

 

Vincze Csilla

mentálhigiénés segítő szakember
Vincze Csilla fotója

Már egészen fiatal koromban érdekelt az élet „értelme”, a sors mibenléte, és ezen belül az egyéni lehetőségek. Kezdetben az irodalmi művekben kerestem „válaszokat”, így 2005-ben bölcsész képzettséget szereztem. Azonban továbbra is úgy éreztem, keresem a saját válaszaimat életem kérdéseire, így kerültem segítői folyamatba egy mentálhigiénés szakemberrel a Kheiron Központban. A közös munka megnyitott számomra egy olyan világot, ami egyszerre volt „ismerős”, és tartogatott új tudást, ismeretet, tanulási lehetőséget testi- és lelki szinten egyaránt. Így végül 2019-ben elvégeztem a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés segítő szakot. Továbbra is az önismeretem mélyítése áll az érdeklődésem középpontjában, mindamellett egy kisfiú édesanyja vagyok, így az anyaságot is tanulom. Szívesen kísérek másokat, akik keresik a saját válaszaikat saját kérdéseikre.

 

 

Wieszt Attila

közgazdász, képzésben levő családi tanácsadó
Wieszt Attila fotója

Egyetemi képzésemet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végeztem, személyes tapasztalataim és önismereti munka nyomán érdeklődésem csak ezután fordult a pszichológia és a családterápia felé. 2010 óta foglalkozom családterápiával, lenyűgöz, ahogy az egyéni érés és növekedés összekapcsolódik a párkapcsolati és családi rendszerek létével és fejlődésével.

Családi tanácsadói képesítésemet a Magyar Családterápiás Egyesület képzésén szereztem. A tanulmányaim még nem zárultak le, szupervízió mellett veszek részt a közös munkában. Elvégeztem a kanadai Satir Institute of the Pacific intézet alapképzését, ahol a családterápiás mozgalom egyik alapítójának tekintett Virginia Satir által kidolgozott terápiás módszereket sajátítottam el. A Kheiron Központban részt vettem az Orosz Katalin által vezetett „Hallgatni, meghallgatni” segítői képzésen.

Doktori képzésemet a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Doktori Iskolájában végeztem, disszertációmat a családterápia családi vállalkozásokban történő alkalmazásáról írtam. 2006 óta dolgozom kutatóként és oktatóként a Budapesti Corvinus Egyetemen, 2017 óta az Egyetem Családi Vállalatok Központjában.

Munkámban egyéneket, párokat, családokat kísérek családterápiás szemlélettel.

 

 

A Kheiron Központ munkatársai alap végzettségük mellett mindannyian transzperszonális szemléletű pszichoterápiában, valamint módszer-specifikus továbbképzéseken vettek részt. Transzperszonális terapeutaként azok a kollégák dolgozhatnak, akik ezeken túl elvégezték a 3 éves transzperszonális szemléletű terapeuta képzést is.

A transzperszonális személetről és az említett speciális képzésekről a linkekre kattintva találhatóak további információk honlapunkon.