A Kheiron Központot 2003-ban alapította néhány szakember Orosz Katalin vezetésével, akik már évek óta együttműködtek az 1994-ben létrehozott Magyar Tanszperszonális Egyesület keretei között. Az évek során a képzéseinken részt vevő újabb segítőkkel egészült ki a csoport. A 2005-ben megszervezett Születés Kísérleti Műhely élményeiből táplálkozva 2007-ben életre hívtuk a Perinatus Alapítványt. Kollégáink egy része 2010 óta elsősorban ott dolgozik már.

Gondot fordítunk arra, hogy szakmai közösségünk folyamatosan fejlődjön, szupervíziót, belső képzéseket és rendszeres team üléseket tartunk, részt veszünk konferenciákon. Mindezt kiegészíti személyes egymáshoz való kapcsolódásunk.

Fontosnak tartjuk az utánpótlás kérdését, fiatal szakemberek továbbképzésében gyakorlati képzőhelyként működünk. Az ELTE PPK-n szemináriumokat vezetnek kollégáink, és előadóként rendszeresen részt veszünk egyetemisták által szervezett programokon.

Nevünkről

Kheiron kentaur a sebzett gyógyító. Isteni minőségében halhatatlan, a gyógyítás istenének, Aszklépiosznak nevelője és orvosa. Emellett a félig ember, félig ló alakot öltött bölcs gyógyítója és szellemi tanítója volt számos görög hősnek.

Úgy is mondhatjuk, hogy Kheiron a békés harcos segítője, aki a szeretet útján járva száll szembe a félelemmel és igazságtalansággal. A mai kor „békés harcosa” a mindennapok feladataiban és a globális problémák megoldásában is aktívan, érzelmileg és spirituálisan egyaránt intelligensen működik.

Kheiron az ösztön és az értelem holisztikus egyensúlyát fejezi ki – az ember testi, érzelmi és szellemi természetének integritását. Az ő alakját választottuk jelképül egy olyan korszakban, melyben sokan kettős feladattal birkóznak: úgy szeretnének tanulni, gyógyulni, fejlődni, hogy közben munkájukat, kötelezettségeiket is el kell közben látniuk.

További érdekesség, hogy a Charles Kowal amerikai asztronómus által 1977. november 1-én Kaliforniában felfedezett kisbolygót is Kheironról nevezték el. Ennek általános elnevezése az angol szóhasználat után Chiron.