A Kheiron Központban dolgozó tanácsadók, pszichológusok és pszichoterapeuták az élet számos területén tudnak támaszt nyújtani pszichológiai eszközökkel a segítséget kérőknek. A jelentkezőkkel az első beszélgetésben, akár telefonon vagy elektronikus levélben segítünk eligazodni abban, hogy milyen módszert, egyéni beszélgetést vagy csoportot válasszon problémájának megoldásához. A segítséget kérőt kliensnek nevezzük, segítője, a pszichológus vagy tanácsadó szóbeli megállapodást, „szerződést” köt vele az együttes munkáról.

Munkatársaink többféle módszerben jártasak, így mindig a kliens személyiségének és jelenlegi problémájának leginkább megfelelő módon tudnak segítséget nyújtani. Arra is figyelmet fordítunk, hogy a szakterületünkön kívül eső problémával hozzánk fordulókat a megfelelő szakemberhez vagy intézménybe irányítsuk tovább.

A Kheiron Központban transzperszonális szemléletű önismereti, személyiségfejlesztő és gyógyító (terápiás) munka folyik. A transzperszonális szó maga azt jelenti, hogy „túl a személyesen”. A transzperszonális pszichológia az 1960-as évek végén bontakozott ki önálló irányzatként. Legfontosabb újdonsága, hogy az ember szellemi – spirituális oldalát is kutatja és az eredményeket integrálja a pszichológia tudományába. Olyan eszközöket fejlesztettek ki a személyiség fejlődésének szolgálatában, melyek az élet különleges élményeit is feldolgozhatóvá teszik. Munkánkat áthatja az a humanisztikus megközelítés, mely a kliensben tiszteli az egész embert és képesnek tartja saját problémájának megoldására.

A Kheiron Központ egy pszichológiai tanácsadással foglalkozó ambulancia. A kiképzett tanácsadók és pszichoterapeuták egyaránt transzperszonális szemléletű módszertanban vannak kiképezve. Fordulhatnak hozzánk a legkülönbözőbb lelki traumákkal, vagy a mindennapi élet nehézségeivel. Éppúgy szívesen fogadjuk azokat, akik önismeretüket szeretnék elmélyíteni, vagy érzik, hogy teljesebb és boldogabb életet szeretnének élni. Angol nyelven is vállalunk counsellinget. A Kheiron Központ egyúttal a transzperszonális képzések bázisintézménye is.

A Kheiron Központban működő terápiás team két évtizede működik. Munkájuk eredményeképpen kidolgoztuk a magyarországi transzperszonális segítő módszertant. Fontos része volt munkánknak a perinatális pszichológia és terápia kidolgozása, amely 2010 óta a Perinatus Alapítvány keretei között működik önállóan. A szakmai munka szélesebb hátterét az 1994-ben alapított Magyar Transzperszonális Egyesület munkájának alapja képezi.
Nemzetközi kapcsolataink vannak Londonban, Hollandiában és az Európai Transzperszonális Szövetséggel (EUROTAS).