csoportvezető: S. Nagy Zita, neuropszichológus, transzperszonális terapeuta

Heti rendszerességű pszichoterápiás csoport indul olyan személyek részére, akik hosszabb ideje járnak önismereti és pszichoterápiás úton, melyen sok minden felfedeztek már, de még mindig vannak kérdéseik. Foglalkoztak már születésük témájával, részt vettek a Születni-Újjászületni csoporton és szeretnék mélyebben is feldolgozni, valamint a jelenkori nehézségeikkel összekapcsolni az ott tapasztaltakat.

Lelki működésünk, személyiségünk mélyebb rétegeinek megismerése és összekapcsolása a jelenbeli szokásainkkal, viselkedésünkkel, valamint elakadásainkkal véget nem érő folyamat. A csoport azoknak szól, akik már nem keresik a gyors megoldásokat, már nem hajtja őket az azonnali változás/változtatás igénye. Felismerték, hogy a mélyebb változáshoz át kell menni az elengedés szakaszán, mely sokszor fájdalmas és szenvedésekkel teli, ám ezzel együtt a megszabadulás lehetőségét teremti meg.

Várjuk azok jelentkezését, akik fejben és szívben is eljutottak oda, hogy felelősséget vállaljanak saját életükért, felismerték, hogy a jövőben a dolgok aszerint fognak jól vagy rosszul menni, ahogy ők maguk gondoskodnak magukról. Készek arra, hogy felfedezzék saját rejtett, „sötét” oldalukat, gyengéden és együttérzéssel odaforduljanak hozzá, és megértsék nehézségeik gyökereit, hogy aztán felfedezzék a változtatás lehetséges útját.

Múltunk egyik legerősebb hatótényezője saját születésünk élménye. A csoport egyik célja, hogy segítse a résztvevőket születésük meghatározó élményének érzelmi és kognitív feldolgozásában és integrálásában, hogy ezáltal láthatóvá váljon, hogyan határozzák meg ezek a tapasztalatok például a kapcsolódási képességüket, az énképüket, identitásukat, a világról kialakított képüket és a létélményüket.

A csoport nyílt végű, minden résztvevő saját döntése, hogy meddig szeretne/meddig kész most eljutni ezen a felfedező úton, és mikor tartana pihenőt. Az alászállás a mélyebb rétegekbe, valamint a visszaút mindig kísérőt kíván, így a csoport résztvevői egymás tanúi, segítői és kísérői ezen az úton.

Gyakorlati tudnivalók

A csoport helyszíne: Kheiron Központ

A csoport időpontja: keddenként 18.00-20.00

Várható kezdés: 2023. október 3.

A csoport díja: 7000 Ft/alkalom (első interjú díja: 15000 Ft)

Jelentkezés: kheiron@kheiron.org (telefonszám megadásával)